شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZAR/PHP 3.5242 3.5272 3.5264 3.5008 3.5272 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۲
ZAR/PKR 10.681 10.69 10.684 10.607 10.703 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۲
ZAR/PLN 0.2637 0.2638 0.2636 0.2624 0.2641 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/PYG - 452.1365 - 452.1365 452.1365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
ZAR/QAR 0.2516 0.2517 0.2513 0.2497 0.2526 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/RON 0.2969 0.2974 0.2973 0.2956 0.2976 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۲
ZAR/RUB 4.2747 4.2747 4.272 4.2312 4.2747 0.03 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۲
ZAR/RWF - 65.8453 - 65.8453 65.8453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
ZAR/SAR 0.2593 0.2593 0.2587 0.2573 0.2594 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/SEK 0.6561 0.6564 0.6559 0.6534 0.6573 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۲
ZAR/SGD 0.0932 0.0932 0.0931 0.0925 0.0933 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/SZL - 0.9998 - 0.9998 0.9998 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
ZAR/THB 2.0984 2.1027 2.1008 2.0843 2.1038 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۲
ZAR/TND - 0.1951 - 0.1951 0.1951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۱
ZAR/TRY 0.4098 0.41 0.4094 0.4063 0.41 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/TWD 2.0728 2.0758 2.0752 2.0575 2.0768 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۲
ZAR/UGX - 255.0276 - 255.0276 255.0276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۷
ZAR/UYU - 2.5875 - 2.5875 2.5875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۰۷
ZAR/VEF 5111.2119 5124.022 5123.9511 5083.0247 5125.368 9.16 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۳
ZAR/XAF 40.82 40.82 40.75 40.55 40.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/XCD 0.1866 0.188 0.1877 0.1865 0.188 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/XOF 40.31 41.28 41.27 40.48 41.28 0.41 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۳
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/USD - 0.0681 - 0.0681 0.0681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۷
ZMW/ZAR - 0.9838 - 0.9838 0.9838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۰۷
DAS/HEUR - 100.3705 - 100.3705 100.3705 7.26 7.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۷
DAS/HGBP - 141.49 - 141.47 143.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۲۴
DAS/HPLN - 1479.62 - 1479.62 1515.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
DAS/HUSD - 112.3665 104.6089 104.6089 114.9588 0.16 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۴
IOT/AUSD - 0.2466 0.2422 0.242 0.2551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۴
USD/BRLT 4.12 4.36 - 4.28 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۰
XAGG/TRY 3.392 3.3943 3.4238 3.3943 3.4583 0.04 1.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۳
XAGG/USD 0.5788 0.5791 0.5723 0.5723 0.5837 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۳
AMDRUBFIX= 12.9337 12.9337 12.8387 12.8387 12.9337 0.11 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
AUDRUBFIX= 42.3584 42.3584 42.2698 42.2698 42.3584 0.16 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
AZNRUBFIX= 36.4605 36.4605 36.2307 36.2307 36.4605 0.19 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
BGNRUBFIX= 35.0713 35.0713 34.8621 34.8621 35.0713 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
BRLRUBFIX= 14.7615 14.7615 14.7548 14.7548 14.7615 0.06 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
BYNRUBFIX= 29.1866 29.1866 28.9876 28.9876 29.1866 0.21 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
CADRUBFIX= 47.3116 47.3116 47.0422 47.0422 47.3116 0.10 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱