شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / 538.11 542.33 540.44 539.6 542.33 0.11 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۷
یورو / 1.9548 1.944 1.9608 1.944 1.9608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۷
یورو / 606.41 617.51 - 610.76 617.51 0.52 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۰
یورو / 71.0381 71.1129 71.3103 70.7443 71.3103 0.37 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۷
یورو / 1.8515 1.8596 - 1.8569 1.8596 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۰
یورو / 1.9549 1.9568 - 1.9568 1.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
یورو / 2.1851 2.1906 2.2317 2.1906 2.2317 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۷
یورو / - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۱۴
DAS/HGBP - 141.49 - 141.47 143.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۰:۰۰
DAS/HPLN - 1479.62 - 1479.62 1515.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
DAS/HUSD - 80.1745 80.8373 79.8336 83.886 1.29 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۶
IOT/AEUR - 0.2261 - 0.2234 0.2261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۵۴
IOT/AUSD - 0.1691 0.1694 0.1691 0.1729 0.00 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۶
QAS/HUSD - 0.1037 - 0.0963 0.1037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۰
QTU/MUSD - 2.6088 - 2.5506 2.6216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۰
USD/BRLT 5.07 5.38 - 5.34 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۷
XAGG/EUR 0.4527 0.4531 0.4542 0.4507 0.4546 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
XAGG/TRY 3.3136 3.3163 3.2892 3.2892 3.3163 0.02 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۲۸
XAGG/USD 0.4954 0.4958 0.4953 0.492 0.4974 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۸
AMDRUBFIX= 14.921 14.921 - 14.921 14.921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
AUDRUBFIX= 46.4342 46.4342 - 46.4342 46.4342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
AZNRUBFIX= 43.9758 43.9758 - 43.9758 43.9758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
BGNRUBFIX= 41.4726 41.4726 - 41.4726 41.4726 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
BRLRUBFIX= 14.5596 14.5596 - 14.5596 14.5596 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
BYNRUBFIX= 29.644 29.644 - 29.644 29.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
CADRUBFIX= 53.0921 53.0921 - 53.0921 53.0921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
CHFRUBFIX= 76.849 76.849 - 76.849 76.849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
CNYRUBFIX= 97.2861 97.2861 - 97.2861 97.2861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۴۹
CZKRUBFIX= 30.0512 30.0512 - 30.0512 30.0512 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
DKKRUBFIX= 98.5239 98.5239 - 98.5239 98.5239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
EURRUBFIX= 81.0882 81.0882 - 81.0882 81.0882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
GBPRUBFIX= 92.5177 92.5177 - 92.5177 92.5177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
HKDRUBFIX= 96.2161 96.2161 - 96.2161 96.2161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
HUFRUBFIX= 22.7129 22.7129 - 22.7129 22.7129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
INRRUBFIX= 97.7881 97.7881 - 97.7881 97.7881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
JPYRUBFIX= 68.5047 68.5047 - 68.5047 68.5047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
KGSRUBFIX= 87.8756 87.8756 - 87.8756 87.8756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
KRWRUBFIX= 61.1546 61.1546 - 61.1546 61.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
KZTRUBFIX= 17.2467 17.2467 - 17.2467 17.2467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
MDLRUBFIX= 40.7789 40.7789 - 40.7789 40.7789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی