شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZAR/BRL 0.2893 0.2894 0.2901 0.2874 0.2905 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/BWP 0.742 0.7487 0.7472 0.742 0.7501 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/CAD 0.0902 0.0903 0.0901 0.0896 0.0904 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/CHF 0.0668 0.0668 0.0667 0.0664 0.0669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/CLP 53.11 53.18 53.02 52.95 53.49 0.09 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/CNY 0.4767 0.477 0.4762 0.4734 0.4773 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/COP - 229.14 - 229.14 229.14 1.66 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۹:۰۷
ZAR/CYP - 0.0363 - 0.0363 0.0363 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۹:۰۷
ZAR/CZK 1.5564 1.5578 1.557 1.5521 1.5616 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/DKK 0.4643 0.4645 0.4639 0.4619 0.4653 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/EGP 1.0884 1.0925 1.0915 1.0833 1.095 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/EUR 0.0622 0.0622 0.0621 0.0618 0.0623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/GBP 0.0528 0.0528 0.0529 0.0527 0.0531 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/GHS - 0.3874 - 0.3874 0.3874 0.00 1.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/HKD 0.5367 0.5369 0.5359 0.5331 0.5374 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/HUF 20.85 20.85 20.83 20.72 20.88 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/IDR 942.9 944.31 942.45 937.58 945.06 3.01 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/INR 4.9156 4.9177 4.9104 4.8822 4.9238 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/ISK 8.56 8.57 8.55 8.51 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/JMD 9.4 9.61 9.59 9.53 9.61 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/JOD 0.0489 0.0491 0.049 0.0487 0.0491 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/JPY 7.5999 7.6045 7.5902 7.5422 7.6133 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/KES 6.99 7 6.97 6.94 7 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/KRW 80.573 80.743 80.615 79.954 80.773 0.65 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/LBP 104.05 104.95 104.78 104.14 104.99 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/LKR 12.53 12.54 12.52 12.44 12.55 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/LSL - 1.001 - 1.001 1.001 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۷
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6622 0.6631 0.6623 0.6589 0.6637 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/MUR - 2.4697 - 2.4697 2.4697 0.02 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
ZAR/MWK - 50.6661 - 50.6661 50.6661 0.46 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
ZAR/MXN 1.2933 1.2935 1.2932 1.2851 1.2936 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/MYR 0.2811 0.2814 0.2809 0.2795 0.2816 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/NAD 1 1.0007 0.9999 0.9974 1.0071 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/NGN - 24.873 - 24.873 24.873 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
ZAR/NOK 0.617 0.6175 0.617 0.6137 0.6186 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/NPR 7.87 7.87 7.86 7.81 7.88 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
ZAR/NZD 0.1044 0.1045 0.1046 0.1039 0.1047 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
ZAR/OMR 0.0266 0.0266 0.0265 0.0264 0.0266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZAR/PAB 0.0691 0.0691 0.069 0.0686 0.0691 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶