iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YER/USD - 0.00399 - 0.00399 0.00399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ZAR/AED 0.2463 0.2463 - 0.2463 0.2467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
ZAR/ARS 4.1146 4.116 - 4.1146 4.1216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/AUD 0.0999 0.0999 - 0.0998 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۵۶
ZAR/BBD 0.134 0.1368 - 0.1368 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
ZAR/BHD 0.0253 0.0253 - 0.0252 0.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۵۶
ZAR/BRL 0.2882 0.2882 - 0.288 0.2886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BWP 0.7303 0.7393 - 0.7392 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱
ZAR/CAD 0.0888 0.0888 - 0.0888 0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/CHF 0.0658 0.0659 - 0.0658 0.0659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۵۶
ZAR/CLP 53.06 53.14 - 53.13 53.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۵۶
ZAR/CNY 0.4679 0.4691 - 0.4688 0.4694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱
ZAR/COP - 224.119 - 224.119 224.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۹:۰۷
ZAR/CYP - 0.0359 - 0.0359 0.0359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۹:۰۷
ZAR/CZK 1.5392 1.5404 - 1.5395 1.5421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/DKK 0.4619 0.463 - 0.4626 0.4631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/EGP 1.0494 1.0561 - 1.0558 1.0576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۵۶
ZAR/EUR 0.0619 0.0619 - 0.0619 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
ZAR/GBP 0.0514 0.0514 - 0.0514 0.0515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
ZAR/GHS - 0.3525 - 0.3525 0.3525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/HKD 0.5202 0.5215 - 0.5214 0.5218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱
ZAR/HUF 20.76 20.78 - 20.77 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱
ZAR/IDR 915.52 918.31 - 918.19 919.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/INR 4.7904 4.8016 - 4.8008 4.8081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/ISK 8.5 8.52 - 8.52 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
ZAR/JMD 9.37 9.55 - 9.54 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۵۶
ZAR/JOD 0.0475 0.0476 - 0.0476 0.0477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
ZAR/JPY 7.3523 7.3699 - 7.3683 7.3755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/KES 6.75 6.76 - 6.76 6.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
ZAR/KRW 79.194 79.511 - 79.458 79.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/LBP 100.97 101.84 - 101.81 101.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/LKR 12.16 12.17 - 12.17 12.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/LSL - 1.0027 - 1.0027 1.0027 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۰۷
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6518 0.6522 - 0.6519 0.6533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/MUR - 2.4375 - 2.4375 2.4375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
ZAR/MWK - 48.9186 - 48.9186 48.9186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۷
ZAR/MXN 1.2429 1.2439 - 1.2436 1.2457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
ZAR/MYR 0.2774 0.2781 - 0.2778 0.2785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱
ZAR/NAD 0.9989 1.0011 - 1.0003 1.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱