شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TWD/SGD 0.0476 0.0476 0.047 0.047 0.0476 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۲۸
TWD/THB 1.0907 1.0924 1.0926 1.092 1.0926 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
TWD/TRY 0.2226 0.2228 0.2229 0.2224 0.2229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
TWD/VEF 2857.9394 2865.1021 2865.1969 2800.0569 2865.1969 65.69 2.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
TWD/XAF 20.08 20.08 20.07 19.98 20.1 0.11 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
TWD/XCD 0.0893 0.0899 0.0895 0.0895 0.0903 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۴۲
TWD/XOF 19.95 20.18 20.19 20.18 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۲۱
TWD/ZAR 0.6287 0.6297 0.6293 0.6285 0.6302 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
TZS/GBP - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۲۱
TZS/USD - 0.00044 - 0.00044 0.00044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
TZS/ZAR - 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 6.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶
UAH/DKK 0.2512 0.2518 0.2519 0.2515 0.252 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
UAH/EUR - 0.0337 - 0.0337 0.0337 0.00 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۲۱
UAH/KZT 16.1671 16.2046 16.2075 16.1233 16.2745 0.09 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۷
UAH/PLN 0.1543 0.1546 0.1548 0.1542 0.1548 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۲۱
UAH/RUB 2.7846 2.7846 2.7845 2.7845 2.7905 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UGX/USD - 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UGX/ZAR - 0.005 - 0.005 0.005 0.00 6.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶
USD/AFN 75.98 76.18 76.22 76.18 76.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
USD/AWG - 1.797 - 1.797 1.797 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۳:۱۴
USD/BAM - 1.7874 - 1.7874 1.7874 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
USD/BYR - 2.0001 - 2.0001 2.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
USD/CDF - 1704.6 - 1704.6 1704.6 3.10 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۱۴
USD/CVE - 99.701 - 99.701 99.701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۷:۱۴
USD/GYD - 208.6713 - 208.6713 208.6713 0.18 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴
USD/KYD - 0.833 - 0.833 0.833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴
USD/LRD - 197.91 - 197.91 197.91 0.03 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۱۴
USD/MNT 2734 2827 2826 2816 2827 12.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
USD/SDD - 1800.9 - 1800.9 1800.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
USD/SHP - 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
USD/SKK - 21.242 - 21.242 21.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۴
USD/SLL - 9726 - 9726 9726 1.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶
USD/TMT 3.49 3.5 3.4974 3.4974 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۲۲
USD/ZMW - 18.6038 - 18.6038 18.6038 0.37 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۲۱
UYU/ARS 1.4674 1.4678 1.4676 1.4676 1.4678 0.01 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۴۲
UYU/BOB 0.1535 0.1569 0.1576 0.1569 0.1584 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۴۲
UYU/BRL 0.1209 0.121 0.1207 0.1203 0.121 0.00 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
UYU/CLP 19.55 19.62 19.61 19.61 19.62 0.10 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۲۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی