شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/CLP Bid 529.15 528.99 528.99 529.15 0.31 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/CNY Bid 4.7213 4.7193 4.7193 4.7213 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/CZK Bid 15.5411 15.5421 15.5407 15.5421 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/DKK Bid 4.6296 4.6278 4.6278 4.6296 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/EGP Bid 10.8289 10.8273 10.8273 10.8289 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/EUR Bid 0.6196 - 0.6196 0.6196 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/FJD Bid 1.4886 1.4882 1.4882 1.4886 0.03 1.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/GBP Bid 0.5286 - 0.5286 0.5286 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/HKD Bid 5.3422 5.3405 5.3405 5.3422 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/HRK Bid 4.6052 4.6055 4.6052 4.6055 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/HUF Bid 207.061 207.033 207.033 207.115 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/IDR Bid 9368.55 9365.83 9365.83 9368.55 6.81 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/ILS Bid 2.6947 - 2.6947 2.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
AUD/INR Bid 48.826 - 48.826 48.826 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۲۱
AUD/ISK Bid 85.17 - 85.17 85.17 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/JMD Bid 93.52 93.49 93.49 93.52 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/JOD Bid 0.4869 0.4867 0.4867 0.4869 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/KES Bid 69.45 69.43 69.43 69.45 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/KRW Bid 796.74 796.6 796.6 797.12 0.56 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/LBP Bid 1035.39 1035.09 1035.09 1035.39 0.52 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/LKR Bid 124.64 124.6 124.6 124.64 0.07 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/LTL Bid 2.2028 - 2.2028 2.2124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AUD/MAD Bid 6.6032 6.6007 6.6002 6.6032 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/MXN Bid 12.8329 12.8295 12.8295 12.8329 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/MYR Bid 2.7903 2.7899 2.7895 2.7903 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/NAD Bid 9.9717 9.9695 9.968 9.9717 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/NOK Bid 6.1376 6.1368 6.1328 6.1376 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/NPR Bid 78.23 78.22 78.2 78.23 0.05 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/OMR Bid 0.2647 - 0.2647 0.2647 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AUD/PAB Bid 0.6877 0.6876 0.6875 0.6877 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/PHP Bid 35.05 35.04 35.03 35.05 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/PKR Bid 106.06 106.02 106.02 106.06 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/PLN Bid 2.6287 2.6268 2.6268 2.6287 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/QAR Bid 2.5032 2.5027 2.5023 2.5032 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/RON Bid 2.9586 2.9591 2.9581 2.9591 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/RUB Bid 42.33 42.32 42.32 42.33 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AUD/SAR Bid 2.5797 2.5795 2.5792 2.5797 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/SEK Bid 6.5406 6.5405 6.5405 6.5419 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/SGD Bid 0.9259 0.9256 0.9256 0.9259 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
AUD/THB Bid 20.86 20.85 20.85 20.86 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶