راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری

ZAR/NGN Ask
نرخ فعلی:: 27.928 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 27.928 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 27.928 -

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری در روز جاری

۰۳:۵۶:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
27.928 03:56:32 2.3162 9.04% - - 2.3555 9.21% - 0.072
25.6118 03:43:56 2.3162 9.04% 2.3162 9.04% 0.0393 0.15% 2.3162 2.3882
27.928 03:35:57 - - - - 2.3555 9.21% - 0.072
27.928 03:35:53 2.3186 9.05% - - 2.3555 9.21% - 0.072
25.6094 03:23:47 2.3186 9.05% 2.3186 9.05% 0.0369 0.14% 2.3186 2.3906
27.928 03:07:43 2.3186 9.05% - - 2.3555 9.21% - 0.072
25.6094 03:04:00 - - 2.3186 9.05% 0.0369 0.14% 2.3186 2.3906
25.6094 03:03:58 2.3186 9.05% 2.3186 9.05% 0.0369 0.14% 2.3186 2.3906
27.928 02:42:39 2.3496 9.19% - - 2.3555 9.21% - 0.072
25.5784 02:23:33 0.0097 0.04% 2.3496 9.19% 0.0059 0.02% 2.3496 2.4216
25.5881 02:03:52 - - 2.3399 9.14% 0.0156 0.06% 2.3399 2.4119
25.5881 02:03:49 2.3399 9.14% 2.3399 9.14% 0.0156 0.06% 2.3399 2.4119
27.928 01:56:36 2.3252 9.08% - - 2.3555 9.21% - 0.072
25.6028 01:44:00 2.3252 9.08% 2.3252 9.08% 0.0303 0.12% 2.3252 2.3972
27.928 01:28:39 2.3598 9.23% - - 2.3555 9.21% - 0.072
25.5682 01:22:59 2.3598 9.23% 2.3598 9.23% 0.0043 0.02% 2.3598 2.4318
27.928 01:07:40 2.3641 9.25% - - 2.3555 9.21% - 0.072
25.5639 01:03:35 - - 2.3641 9.25% 0.0086 0.03% 2.3641 2.4361
25.5639 01:03:13 0.001 - 2.3641 9.25% 0.0086 0.03% 2.3641 2.4361
25.5629 00:43:47 0.0096 0.04% 2.3651 9.25% 0.0096 0.04% 2.3651 2.4371
25.5725 00:23:05 - - 2.3555 9.21% - - 2.3555 2.4275
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی