راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری

ZAR/NGN Ask
نرخ فعلی:: 25.6094 9.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 25.6094 9.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 25.6094 9.05

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری

در حال حاضر قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری
25.6094 ریال
می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری روز گذشته برابر با
27.928 ریال
بود

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به روز گذشته
2.3186 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری برابر با 25.5725 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری به ثبت رسید چقدر بوده است؟

27.928 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری به ثبت رسید چقدر بوده است؟

25.5629 ریال

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 27.928 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.3 درصدی یا 2.3186 ریال راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 27.928 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.3  درصدی یا 2.3186 ریال راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 28.8428 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.21 درصدی یا 3.2334 ریال راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 30.469 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.94 درصدی یا 4.8596 ریال راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 24.731 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.55 درصدی یا 0.8784 ریال راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری برابر است با 30.516 ریال که در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.3 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.21 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  15.94 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری، 8.3 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری، 8.3 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری،  8.3 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری،  8.3 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری،  8.3 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 36.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری،  8.3 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری،  8.3 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی