دلار / پزو کلمبیا

USD/COP Ask
نرخ فعلی:: 3,813.73 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3,813.73 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3,813.73 0.08
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 19.242 ۱۹:۰۱:۴۰ 0.016 0.08% 19.271 19.155 19.227 0.242 19.365 19.365
CNY/DZD Ask 19.242 ۱۹:۰۱:۴۰ 0.016 0.08% 19.271 19.155 19.227 0.242 19.365 19.365
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.01 ۰۲:۱۴:۱۵ 0.0001 1.01% 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.0101
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.01 ۰۲:۱۴:۱۵ 0.0001 1.01% 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.0101
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۲۰ مهر - - 0.013 0.013 0 - - 0.0131
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۲۰ مهر - - 0.013 0.013 0 - - 0.0131
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0103 ۰۲:۱۴:۱۵ 0.0001 0.97% 0.0103 0.0103 0.0103 - 0.0105 0.0106
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0103 ۰۲:۱۴:۱۵ 0.0001 0.97% 0.0103 0.0103 0.0103 - 0.0105 0.0106
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۱۹:۰۲:۴۶ 0.0001 0.74% 0.0136 0.0135 0.0136 - 0.0135 0.0137
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۱۹:۰۲:۴۶ 0.0001 0.74% 0.0136 0.0135 0.0136 - 0.0135 0.0137
بات تایلند / پزو شیلی 24.76 ۱۹:۰۱:۳۹ 0.04 0.16% 24.84 24.65 24.79 0.24 25.12 25.77
بات تایلند / پزو شیلی 24.76 ۱۹:۰۱:۳۹ 0.04 0.16% 24.84 24.65 24.79 0.24 25.12 25.77
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5499 ۱۹:۰۱:۴۳ 0.0027 0.17% 1.5508 1.5456 1.5467 0.4501 1.5561 1.5623
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5499 ۱۹:۰۱:۴۳ 0.0027 0.17% 1.5508 1.5456 1.5467 0.4501 1.5561 1.5623
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.5099 ۱۸:۵۰:۱۷ 0.0067 0.27% 2.5099 2.4997 2.5024 0.5099 2.5032 2.5032
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی