دلار / پزو کلمبیا

USD/COP Ask
نرخ فعلی:: 3,969 0.23
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3,969 0.23

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3,969 0.23

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / پزو کلمبیا

در حال حاضر قیمت دلار / پزو کلمبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / پزو کلمبیا
3,969 ریال
می باشد

قیمت دلار / پزو کلمبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / پزو کلمبیا روز گذشته برابر با
3,978.07 ریال
بود

قیمت دلار / پزو کلمبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / پزو کلمبیا نسبت به روز گذشته
9.07 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / پزو کلمبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / پزو کلمبیا برابر با 3,969 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / پزو کلمبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,969 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / پزو کلمبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,969 ریال

قیمت دلار / پزو کلمبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پزو کلمبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 4,040.77 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.77 درصدی یا 71.77 ریال دلار / پزو کلمبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / پزو کلمبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پزو کلمبیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 3,874.97 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.42  درصدی یا 94.03 ریال دلار / پزو کلمبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / پزو کلمبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پزو کلمبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 3,801.47 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.4 درصدی یا 167.53 ریال دلار / پزو کلمبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / پزو کلمبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پزو کلمبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 3,609.75 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.95 درصدی یا 359.25 ریال دلار / پزو کلمبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / پزو کلمبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پزو کلمبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 3,468 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.44 درصدی یا 501 ریال دلار / پزو کلمبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / پزو کلمبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / پزو کلمبیا برابر است با 4,182 ریال که در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / پزو کلمبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / پزو کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.971369 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / پزو کلمبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پزو کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.42 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / پزو کلمبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پزو کلمبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.4 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / پزو کلمبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پزو کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.95 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / پزو کلمبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پزو کلمبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پزو کلمبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزو کلمبیا، 2.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پزو کلمبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزو کلمبیا، 2.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پزو کلمبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزو کلمبیا،  2.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پزو کلمبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزو کلمبیا،  2.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پزو کلمبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزو کلمبیا،  2.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پزو کلمبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزو کلمبیا،  2.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پزو کلمبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزو کلمبیا،  2.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / پزو کلمبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی