دلار / روبل بلاروس

USD/BYN Ask
نرخ فعلی:: 2.4477 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.4477 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.4477 0.07
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار / روبل بلاروس در روز جاری

۰۰:۳۷:۱۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.4477 00:37:15 0.0025 0.10% 0.0016 0.07% 0.0015 0.06% 0.0325 0.4477
2.4452 00:36:36 - - 0.0009 0.04% 0.001 0.04% 0.035 0.4452
2.4452 00:36:31 0.0025 0.10% 0.0009 0.04% 0.001 0.04% 0.035 0.4452
2.4477 00:34:15 0.0005 0.02% 0.0016 0.07% 0.0015 0.06% 0.0325 0.4477
2.4482 00:32:14 0.0006 0.02% 0.0021 0.09% 0.002 0.08% 0.032 0.4482
2.4476 00:30:20 - - 0.0015 0.06% 0.0014 0.06% 0.0326 0.4476
2.4476 00:30:20 0.0024 0.10% 0.0015 0.06% 0.0014 0.06% 0.0326 0.4476
2.4452 00:29:19 0.0024 0.10% 0.0009 0.04% 0.001 0.04% 0.035 0.4452
2.4476 00:29:14 0.0004 0.02% 0.0015 0.06% 0.0014 0.06% 0.0326 0.4476
2.4472 00:27:15 0.0004 0.02% 0.0011 0.04% 0.001 0.04% 0.033 0.4472
2.4468 00:25:16 - - 0.0007 0.03% 0.0006 0.02% 0.0334 0.4468
2.4468 00:25:16 0.0005 0.02% 0.0007 0.03% 0.0006 0.02% 0.0334 0.4468
2.4463 00:23:12 0.0011 0.04% 0.0002 0.01% 0.0001 - 0.0339 0.4463
2.4452 00:22:30 0.0009 0.04% 0.0009 0.04% 0.001 0.04% 0.035 0.4452
2.4461 00:22:15 0.0003 0.01% - - 0.0001 - 0.0341 0.4461
2.4464 00:19:15 0.0006 0.02% 0.0003 0.01% 0.0002 0.01% 0.0338 0.4464
2.4458 00:17:12 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0004 0.02% 0.0344 0.4458
2.4461 00:16:14 0.0001 - - - 0.0001 - 0.0341 0.4461
2.4462 00:15:39 - - 0.0001 - - - 0.034 0.4462
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی