دلار / روبل بلاروس

USD/BYN Ask
نرخ فعلی:: 2.6204 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.6204 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.6204 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / روبل بلاروس

در حال حاضر قیمت دلار / روبل بلاروس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / روبل بلاروس 2.6204 ریال می باشد

قیمت دلار / روبل بلاروس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / روبل بلاروس روز گذشته برابر با 2.6204 ریال بود

قیمت دلار / روبل بلاروس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / روبل بلاروس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / روبل بلاروس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / روبل بلاروس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل بلاروس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.6204 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل بلاروس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.6074 ریال

قیمت دلار / روبل بلاروس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / روبل بلاروس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 2.5794 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.58 درصدی یا 0.041 ریال دلار / روبل بلاروس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / روبل بلاروس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / روبل بلاروس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 2.5291 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.6  درصدی یا 0.0913 ریال دلار / روبل بلاروس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / روبل بلاروس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / روبل بلاروس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 2.4281 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.91 درصدی یا 0.1923 ریال دلار / روبل بلاروس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / روبل بلاروس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / روبل بلاروس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 2.5218 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.9 درصدی یا 0.0986 ریال دلار / روبل بلاروس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / روبل بلاروس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / روبل بلاروس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 2.6173 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.11 درصدی یا 0.0031 ریال دلار / روبل بلاروس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / روبل بلاروس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / روبل بلاروس برابر است با 2.68 ریال که در تاریخ پنجشنبه 6 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / روبل بلاروس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل بلاروس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.114618 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / روبل بلاروس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل بلاروس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.6 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل بلاروس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل بلاروس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.91 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل بلاروس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل بلاروس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.9 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / روبل بلاروس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل بلاروس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.11 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / روبل بلاروس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل بلاروس، 3.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / روبل بلاروس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل بلاروس، 3.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / روبل بلاروس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل بلاروس،  3.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / روبل بلاروس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل بلاروس،  3.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / روبل بلاروس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل بلاروس،  3.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / روبل بلاروس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل بلاروس،  3.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / روبل بلاروس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل بلاروس،  3.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / روبل بلاروس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین