دلار / دلار برونئی

USD/BND Ask
نرخ فعلی:: 1.3484 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.3484 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.3484 0.01
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار / دلار برونئی در روز جاری

۰۰:۳۷:۱۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.3484 00:37:14 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0004 0.03% 0.0084 0.3484
1.3486 00:36:36 - - - - 0.0002 0.01% 0.0082 0.3486
1.3486 00:36:31 0.0002 0.01% - - 0.0002 0.01% 0.0082 0.3486
1.3484 00:32:14 0.0001 0.01% 0.0002 0.01% 0.0004 0.03% 0.0084 0.3484
1.3483 00:30:20 - - 0.0003 0.02% 0.0005 0.04% 0.0085 0.3483
1.3483 00:30:20 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0005 0.04% 0.0085 0.3483
1.3486 00:29:19 0.0003 0.02% - - 0.0002 0.01% 0.0082 0.3486
1.3483 00:29:14 0.0005 0.04% 0.0003 0.02% 0.0005 0.04% 0.0085 0.3483
1.3488 00:27:14 0.0001 0.01% 0.0002 0.01% - - 0.008 0.3488
1.3487 00:25:16 - - 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0081 0.3487
1.3487 00:25:15 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0081 0.3487
1.3486 00:16:14 0.0002 0.01% - - 0.0002 0.01% 0.0082 0.3486
1.3488 00:15:39 - - 0.0002 0.01% - - 0.008 0.3488
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی