دلار / دلار برونئی

USD/BND Ask
نرخ فعلی:: 1.3655 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.3655 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.3655 0.04

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / دلار برونئی

در حال حاضر قیمت دلار / دلار برونئی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / دلار برونئی
1.3655 ریال
می باشد

قیمت دلار / دلار برونئی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / دلار برونئی روز گذشته برابر با
1.3664 ریال
بود

قیمت دلار / دلار برونئی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / دلار برونئی نسبت به روز گذشته
0.0009 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / دلار برونئی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / دلار برونئی برابر با 1.3659 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار برونئی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.3667 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار برونئی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.3652 ریال

قیمت دلار / دلار برونئی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار برونئی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 1.3696 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.29 درصدی یا 0.0041 ریال دلار / دلار برونئی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / دلار برونئی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار برونئی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 1.347 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.37  درصدی یا 0.0185 ریال دلار / دلار برونئی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / دلار برونئی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار برونئی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 1.3431 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.66 درصدی یا 0.0224 ریال دلار / دلار برونئی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / دلار برونئی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار برونئی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 1.325 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.05 درصدی یا 0.0405 ریال دلار / دلار برونئی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / دلار برونئی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار برونئی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 1.3384 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.02 درصدی یا 0.0271 ریال دلار / دلار برونئی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / دلار برونئی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / دلار برونئی برابر است با 2.0156 ریال که در تاریخ پنجشنبه 15 مرداد 1377  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / دلار برونئی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار برونئی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.262774 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / دلار برونئی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار برونئی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.37 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار برونئی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار برونئی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.66 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار برونئی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار برونئی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.05 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / دلار برونئی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار برونئی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.02 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار برونئی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار برونئی، 1.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار برونئی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار برونئی، 1.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار برونئی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار برونئی،  1.37 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار برونئی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار برونئی،  1.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار برونئی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار برونئی،  1.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار برونئی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار برونئی،  1.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار برونئی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار برونئی،  1.37 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / دلار برونئی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی