هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان

UAH/KZT Ask
نرخ فعلی:: 15.9453 1.65
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 15.9453 1.65

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 15.9453 1.65

واحد پولی : -

کشور : اوکراین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان

نمودار کندل‌استیک هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار نوسانات هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان در روز جاری

مقایسه روند قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان

اندیکاتورهای هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی