هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان

UAH/KZT Ask
نرخ فعلی:: 16.0878 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 16.0878 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16.0878 -

واحد پولی : -

کشور : اوکراین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان

در حال حاضر قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان
16.0878 ریال
می باشد

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان روز گذشته برابر با
16.0878 ریال
بود

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

16.1203 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

15.9659 ریال

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 16.175 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.53 درصدی یا 0.0872 ریال هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 16.2717 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.13  درصدی یا 0.1839 ریال هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 15.9065 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.13 درصدی یا 0.1813 ریال هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 15.598 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.14 درصدی یا 0.4898 ریال هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 14.9411 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.67 درصدی یا 1.1467 ریال هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان برابر است با 16.4901 ریال که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.531157 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.13 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.67 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان، 1.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان، 1.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان،  1.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان،  1.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان،  1.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان،  1.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 0.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان،  1.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هریونیا اوکراین / تنگ قزاقستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی