حواله پوند

Transfer GBP Company
نرخ فعلی:: 77,890 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 77,890 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 77,890 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه حواله پوند

نمودار کندل‌استیک حواله پوند در روز جاری

نمودار نوسانات حواله پوند در روز جاری

مقایسه روند قیمت حواله پوند در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه حواله پوند

اندیکاتورهای حواله پوند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی