Tankerska Next Generation

Tankerska Next Generation
نرخ فعلی:: 40 0.5
بازار سهام کرواسی

نرخ فعلی: : 40 0.5

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 40 0.5

واحد پولی : -

کشور : کرواسی

شاخه : بازار سهام کرواسی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

Tankerska Next Generation در روز جاری

۰۲:۴۸:۳۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
40 02:48:37 - - 0.2 0.50% - - 0.2 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی