Tankerska Next Generation

Tankerska Next Generation
نرخ فعلی:: 40.2 1.99
بازار سهام کرواسی

نرخ فعلی: : 40.2 1.99

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 40.2 1.99

واحد پولی : -

کشور : کرواسی

شاخه : بازار سهام کرواسی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Tankerska Next Generation

در حال حاضر قیمت Tankerska Next Generation چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Tankerska Next Generation
40.2 ریال
می باشد

قیمت Tankerska Next Generation روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Tankerska Next Generation روز گذشته برابر با
41 ریال
بود

قیمت Tankerska Next Generation نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Tankerska Next Generation نسبت به روز گذشته
0.8 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Tankerska Next Generation در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Tankerska Next Generation برابر با 40.2 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Tankerska Next Generation به ثبت رسید چقدر بوده است؟

40.2 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Tankerska Next Generation به ثبت رسید چقدر بوده است؟

40.2 ریال

قیمت Tankerska Next Generation نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Tankerska Next Generation در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 41 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.95 درصدی یا 0.8 ریال Tankerska Next Generation نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Tankerska Next Generation نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Tankerska Next Generation   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 40.8 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.47  درصدی یا 0.6 ریال Tankerska Next Generation نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Tankerska Next Generation نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Tankerska Next Generation در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 42.4 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.18 درصدی یا 2.2 ریال Tankerska Next Generation نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Tankerska Next Generation نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Tankerska Next Generation در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 40 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.5 درصدی یا 0.2 ریال Tankerska Next Generation نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Tankerska Next Generation نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Tankerska Next Generation در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 45.8 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.22 درصدی یا 5.6 ریال Tankerska Next Generation نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Tankerska Next Generation تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Tankerska Next Generation برابر است با 58 ریال که در تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Tankerska Next Generation چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Tankerska Next Generation تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.985222 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Tankerska Next Generation چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Tankerska Next Generation تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.47 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Tankerska Next Generation چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Tankerska Next Generation، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Tankerska Next Generation چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به Tankerska Next Generation تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.5 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Tankerska Next Generation چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به Tankerska Next Generation، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.22 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Tankerska Next Generation نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Tankerska Next Generation، 1.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Tankerska Next Generation نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Tankerska Next Generation، 1.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Tankerska Next Generation نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Tankerska Next Generation،  1.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Tankerska Next Generation نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Tankerska Next Generation،  1.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Tankerska Next Generation نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Tankerska Next Generation،  1.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Tankerska Next Generation نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Tankerska Next Generation،  1.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Tankerska Next Generation نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Tankerska Next Generation،  1.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Tankerska Next Generation

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی