ریال عربستان / دلار استرالیا

SAR/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.3743 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3743 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3743 0.11

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / دلار استرالیا در روز جاری

۰۳:۲۴:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3743 03:24:01 0.0003 0.08% 0.0004 0.11% 0.0007 0.19% 0.0067 -
0.3746 02:24:01 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0004 0.11% 0.0064 -
0.3745 02:04:49 - - 0.0002 0.05% 0.0005 0.13% 0.0065 -
0.3745 02:04:47 0.0001 0.03% 0.0002 0.05% 0.0005 0.13% 0.0065 -
0.3744 01:23:41 0.0002 0.05% 0.0003 0.08% 0.0006 0.16% 0.0066 -
0.3742 01:03:46 - - 0.0005 0.13% 0.0008 0.21% 0.0068 -
0.3742 01:03:46 0.0003 0.08% 0.0005 0.13% 0.0008 0.21% 0.0068 -
0.3745 00:44:07 0.0005 0.13% 0.0002 0.05% 0.0005 0.13% 0.0065 -
0.375 00:23:22 - - 0.0003 0.08% - - 0.006 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی