ریال عربستان / دلار استرالیا

SAR/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.3714 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3714 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3714 -

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عربستان / دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عربستان / دلار استرالیا 0.3714 ریال می باشد

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا روز گذشته برابر با 0.3714 ریال بود

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عربستان / دلار استرالیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3716 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3714 ریال

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 0.3696 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.48 درصدی یا 0.0018 ریال ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار استرالیا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 0.3684 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.81  درصدی یا 0.003 ریال ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.3559 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.35 درصدی یا 0.0155 ریال ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 0.362 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.59 درصدی یا 0.0094 ریال ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.346 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.34 درصدی یا 0.0254 ریال ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عربستان / دلار استرالیا برابر است با 0.4627 ریال که در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.053821 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عربستان / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.81 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.35 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.59 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.34 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا، 0.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا، 0.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا،  0.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا،  0.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا،  0.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا،  0.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار استرالیا،  0.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عربستان / دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین