هزار وون کره (سنا/فروش)

Sana KRW Sell
نرخ فعلی:: 222,554 0.76
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 222,554 0.76
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 222,554 0.76
واحد پولی : ریال
کشور : کره جنوبی
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

هزار وون کره (سنا/فروش) در روز جاری

۰۸:۴۹:۲۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
222,554 08:49:20 - - 1,680 0.76% - - 3,500 489
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی