هزار وون کره (سنا/فروش)

Sana KRW Sell
نرخ فعلی:: 211,861 0.24
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 211,861 0.24

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 211,861 0.24

واحد پولی : ریال

کشور : کره جنوبی

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات هزار وون کره (سنا/فروش)

در حال حاضر قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هزار وون کره (سنا/فروش) 211,861 ریال می باشد

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) روز گذشته برابر با 212,364 ریال بود

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به روز گذشته 503 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هزار وون کره (سنا/فروش) برابر با 211,861 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هزار وون کره (سنا/فروش) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

211,861 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هزار وون کره (سنا/فروش) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

211,861 ریال

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هزار وون کره (سنا/فروش) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 213,651 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.83 درصدی یا 1,790 ریال هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هزار وون کره (سنا/فروش) در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 228,899 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.44  درصدی یا 17,038 ریال هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هزار وون کره (سنا/فروش) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 229,242 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.58 درصدی یا 17,381 ریال هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هزار وون کره (سنا/فروش) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 209,737 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.01 درصدی یا 2,124 ریال هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هزار وون کره (سنا/فروش) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 اردیبهشت 1400  با رقم 195,121 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.57 درصدی یا 16,740 ریال هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هزار وون کره (سنا/فروش) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هزار وون کره (سنا/فروش) برابر است با 235,073 ریال که در تاریخ شنبه 22 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هزار وون کره (سنا/فروش) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.037788 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هزار وون کره (سنا/فروش) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به هزار وون کره (سنا/فروش) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.44 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هزار وون کره (سنا/فروش)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.58 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به هزار وون کره (سنا/فروش) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.01 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 25 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به هزار وون کره (سنا/فروش)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.57 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هزار وون کره (سنا/فروش)، 7.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هزار وون کره (سنا/فروش)، 7.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هزار وون کره (سنا/فروش)،  7.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هزار وون کره (سنا/فروش)،  7.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هزار وون کره (سنا/فروش)،  7.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هزار وون کره (سنا/فروش)،  7.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هزار وون کره (سنا/فروش) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هزار وون کره (سنا/فروش)،  7.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هزار وون کره (سنا/فروش)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین