کرون نروژ (سنا/خرید)

Sana NOK Buy
نرخ فعلی:: 31,720 0.7
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 31,720 0.7
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 31,720 0.7
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد کرون نروژ (سنا/خرید)

۰۸:۲۴:۲۵
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ (سنا/خرید) 221 399 1,101 3,720 2,720 16,495

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,158 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 562 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,242 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 478 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,077 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,643 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,774 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,946 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.24%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی