کرون نروژ سنا / خرید

Sana NOK Buy
نرخ فعلی:: 26,449 4.54
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 26,449 4.54
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 26,449 4.54
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۶:۰۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ سنا / خرید 1,149 1,149 704 2,051 11,949 19,899

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,300 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,149 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,775 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 326 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,030 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 581 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,891 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 442 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.67%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی