کرون نروژ (سنا/خرید)

Sana NOK Buy
نرخ فعلی:: 30,141 2.12
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 30,141 2.12

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 30,141 2.12

واحد پولی : ریال

کشور : نروژ

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات کرون نروژ (سنا/خرید)

در حال حاضر قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ (سنا/خرید)
30,141 ریال
می باشد

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) روز گذشته برابر با
29,516 ریال
بود

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به روز گذشته
625 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ (سنا/خرید) برابر با 30,141 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ (سنا/خرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

30,141 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ (سنا/خرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

30,141 ریال

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ (سنا/خرید) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 28,590 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.42 درصدی یا 1,551 ریال کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ (سنا/خرید)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 31,039 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.89  درصدی یا 898 ریال کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ (سنا/خرید) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 30,581 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.43 درصدی یا 440 ریال کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ (سنا/خرید) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 27,968 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.76 درصدی یا 2,173 ریال کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ (سنا/خرید) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 26,140 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.3 درصدی یا 4,001 ریال کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ (سنا/خرید) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ (سنا/خرید) برابر است با 32,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.261165 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ (سنا/خرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.89 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ (سنا/خرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.43 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  7.76 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ (سنا/خرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.3 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ (سنا/خرید)، 2.89 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ (سنا/خرید)، 2.89 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ (سنا/خرید)،  2.89 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ (سنا/خرید)،  2.89 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ (سنا/خرید)،  2.89 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ (سنا/خرید)،  2.89 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ (سنا/خرید) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ (سنا/خرید)،  2.89 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ (سنا/خرید)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی