شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه

RUB
نرخ فعلی:: 3,580 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,580 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,580 0
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳۱ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه - 20 470 1,580 1,780 2,890

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,529 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,364 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 216 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,209 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 371 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,825 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 755 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی