روبل روسیه

RUB
نرخ فعلی:: 3,820 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,820 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,820 0
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۱:۰۸:۰۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه - - 300 200 1,250 2,740

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,811 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,732 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 88 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,714 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 106 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,792 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.74%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی