روبل روسیه

RUB
نرخ فعلی:: 4,300 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 4,300 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 4,300 -
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد روبل روسیه

۲۴ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه - - - 580 170 2,080

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,333 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,330 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,199 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 101 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,961 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 339 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.56%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی