روبل روسیه

RUB
نرخ فعلی:: 4,200 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 4,200 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 4,200 -

واحد پولی : ریال

کشور : روسیه

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات روبل روسیه

در حال حاضر قیمت روبل روسیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه
4,200 ریال
می باشد

قیمت روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه روز گذشته برابر با
4,200 ریال
بود

قیمت روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,200 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,100 ریال

قیمت روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 3,930 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.87 درصدی یا 270 ریال روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1400  با رقم 4,500 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.66  درصدی یا 300 ریال روبل روسیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 4,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روبل روسیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 3,820 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.94 درصدی یا 380 ریال روبل روسیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 4,020 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.47 درصدی یا 180 ریال روبل روسیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه برابر است با 4,560 ریال که در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.439024 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.66 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.94 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.47 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه،  6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 25.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی