ریال قطر

QAR
نرخ فعلی:: 72,100 0.7
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 72,100 0.7
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 72,100 0.7
واحد پولی : ریال
کشور : قطر
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آریاری ماداگاسکار 100 ۷ مرداد - - 100 100 0 - 101 101
آنتیل گیلدر هلند 141,500 ۱۶:۰۵:۱۷ 800 0.57% 148,300 141,200 142,100 4,635 140,700 140,700
اوگویا موریتانا 391 ۶ مرداد - - 391 391 0 - 391 391
بولبوئا پاناما 257,600 ۱۶:۰۴:۳۹ 1,500 0.59% 269,900 256,900 258,600 8,587 256,100 256,100
بیر اتیوپی 5,800 ۱۴:۵۹:۱۶ - - 6,100 5,800 5,900 159 5,800 5,800
پاتاکا ماکائو 32,200 ۱۵:۴۰:۳۶ 200 0.63% 33,700 32,100 32,300 1,050 32,000 32,000
پزوی آرژانتین 2,700 ۱۴:۳۳:۳۵ - - 2,800 2,600 2,600 101 2,700 2,700
پزوی اروگوئه 5,900 ۱۴:۳۳:۳۵ 100 1.72% 6,200 5,900 5,900 231 5,800 5,800
پزوی دومنیکن 4,500 ۱۴:۳۳:۳۵ - - 4,700 4,500 4,600 112 4,500 4,500
پزوی شیلی 300 ۱۴:۳۳:۳۵ - - 400 300 400 22 302 400
پزوی فیلیپین 5,200 ۱۵:۳۹:۱۵ 100 1.96% 5,400 5,100 5,200 215 5,100 5,100
پزوی کلمبیا 100 ۷ مرداد - - 100 100 0 - 103 103
پزوی کوبا 257,600 ۱۶:۰۴:۳۹ 1,500 0.59% 269,900 256,900 258,600 8,565 256,100 256,100
پزوی مکزیک 13,000 ۱۴:۵۹:۱۶ 100 0.78% 13,600 12,900 13,000 509 12,900 12,900
پوله بوتسوانا 23,400 ۱۵:۳۹:۱۵ 200 0.86% 24,500 23,300 23,500 737 23,200 23,200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی