ریال عمان

OMR
نرخ فعلی:: 788,900 2.77
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 788,900 2.77

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 788,900 2.77

واحد پولی : ریال

کشور : عمان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه ریال عمان

نمودار کندل‌استیک ریال عمان در روز جاری

نمودار نوسانات ریال عمان در روز جاری

مقایسه روند قیمت ریال عمان در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه ریال عمان

اندیکاتورهای ریال عمان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی