ریال عمان

OMR
نرخ فعلی:: 788,900 2.77
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 788,900 2.77

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 788,900 2.77

واحد پولی : ریال

کشور : عمان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات ریال عمان

در حال حاضر قیمت ریال عمان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عمان
788,900 ریال
می باشد

قیمت ریال عمان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عمان روز گذشته برابر با
767,600 ریال
بود

قیمت ریال عمان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عمان نسبت به روز گذشته
21,300 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عمان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عمان برابر با 777,000 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

791,900 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

777,000 ریال

قیمت ریال عمان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 770,900 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.33 درصدی یا 18,000 ریال ریال عمان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عمان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 732,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.74  درصدی یا 56,700 ریال ریال عمان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عمان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 706,700 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.63 درصدی یا 82,200 ریال ریال عمان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عمان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 626,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.86 درصدی یا 162,100 ریال ریال عمان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عمان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 672,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17.25 درصدی یا 116,100 ریال ریال عمان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عمان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عمان برابر است با 844,200 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عمان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.497512 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عمان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.74 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.63 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  25.86 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 17.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 7.74 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 7.74 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان،  7.74 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 21.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان،  7.74 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان،  7.74 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان،  7.74 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان،  7.74 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عمان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی