زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین

PLN/UAH Ask
نرخ فعلی:: 6.5315 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.5315 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.5315 0

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین

نمودار کندل‌استیک زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار نوسانات زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین در روز جاری

مقایسه روند قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین

اندیکاتورهای زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی