زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین

PLN/UAH Ask
نرخ فعلی:: 6.7346 0.17
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.7346 0.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.7346 0.17

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین

در حال حاضر قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین
6.7346 ریال
می باشد

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین روز گذشته برابر با
6.7235 ریال
بود

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به روز گذشته
0.0111 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین برابر با 6.7233 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.7346 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.7233 ریال

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 6.5751 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.42 درصدی یا 0.1595 ریال زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 6.5726 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.46  درصدی یا 0.162 ریال زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 7.0263 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.15 درصدی یا 0.2917 ریال زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 7.4365 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.43 درصدی یا 0.7019 ریال زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 7.6731 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.23 درصدی یا 0.9385 ریال زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین برابر است با 7.7288 ریال که در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.491735 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.46 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.15 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  9.43 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.23 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین، 2.46 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین، 2.46 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین،  2.46 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین،  2.46 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین،  2.46 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین،  2.46 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین،  2.46 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی