زلوتی لهستان / فورینت مجارستان

PLN/HUF Ask
نرخ فعلی:: 78.567 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 78.567 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 78.567 0.04

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد زلوتی لهستان / فورینت مجارستان

۱۵:۲۳:۵۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زلوتی لهستان / فورینت مجارستان 2.2960 0.1410 2.2960 0.9960 2.0080 3.1240

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 77
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.567
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.567
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 77
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.567
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 77
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.567
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.04%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی