زلوتی لهستان / فورینت مجارستان

PLN/HUF Ask
نرخ فعلی:: 76.271 2.97
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 76.271 2.97

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 76.271 2.97

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زلوتی لهستان / فورینت مجارستان

در حال حاضر قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زلوتی لهستان / فورینت مجارستان
76.271 ریال
می باشد

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان روز گذشته برابر با
76.271 ریال
بود

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زلوتی لهستان / فورینت مجارستان برابر با 78.535 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / فورینت مجارستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

78.567 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / فورینت مجارستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

76.271 ریال

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / فورینت مجارستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 76.271 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / فورینت مجارستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 76.271 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / فورینت مجارستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 76.477 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.26 درصدی یا 0.206 ریال زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / فورینت مجارستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 77.71 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.85 درصدی یا 1.439 ریال زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / فورینت مجارستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 80.575 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.34 درصدی یا 4.304 ریال زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زلوتی لهستان / فورینت مجارستان برابر است با 81.116 ریال که در تاریخ دوشنبه 8 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زلوتی لهستان / فورینت مجارستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / فورینت مجارستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.26 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.85 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / فورینت مجارستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.34 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.87  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / فورینت مجارستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / فورینت مجارستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زلوتی لهستان / فورینت مجارستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی