خبر

رینگیت مالزی / دلار تایوان

MYR/TWD Ask
نرخ فعلی:: 6.996 0.74
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.996 0.74

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.996 0.74

واحد پولی : -

کشور : مالزی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی