رینگیت مالزی / دلار تایوان

MYR/TWD Ask
نرخ فعلی:: 6.6251 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.6251 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.6251 0.02

واحد پولی : -

کشور : مالزی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رینگیت مالزی / دلار تایوان

در حال حاضر قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رینگیت مالزی / دلار تایوان 6.6251 ریال می باشد

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان روز گذشته برابر با 6.6229 ریال بود

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به روز گذشته 0.0022 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رینگیت مالزی / دلار تایوان برابر با 6.6236 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رینگیت مالزی / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.6266 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رینگیت مالزی / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.6016 ریال

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار تایوان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 6.5948 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.45 درصدی یا 0.0303 ریال رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار تایوان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 6.6257 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.  درصدی یا 0.0006 ریال رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار تایوان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 6.7088 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.24 درصدی یا 0.0837 ریال رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار تایوان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 6.6299 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.07 درصدی یا 0.0048 ریال رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار تایوان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 6.9098 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.12 درصدی یا 0.2847 ریال رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رینگیت مالزی / دلار تایوان برابر است با 7.8027 ریال که در تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.018116 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رینگیت مالزی / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.24 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.07 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.58  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان، 0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان، 0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان،  0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار تایوان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 54.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار تایوان،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رینگیت مالزی / دلار تایوان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین