پزوی مکزیک / پوند مصر

MXN/EGP Ask
نرخ فعلی:: 0.7408 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7408 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7408 0.16

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی