پزوی مکزیک / پوند مصر

MXN/EGP Ask
نرخ فعلی:: 0.7581 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7581 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7581 0.01

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / پوند مصر

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / پوند مصر 0.7581 ریال می باشد

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر روز گذشته برابر با 0.7582 ریال بود

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به روز گذشته 0.0023 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / پوند مصر برابر با 0.7591 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7624 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7574 ریال

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / پوند مصر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 0.7696 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.49 درصدی یا 0.0115 ریال پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / پوند مصر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 0.7663 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.07  درصدی یا 0.0082 ریال پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / پوند مصر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.7661 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.04 درصدی یا 0.008 ریال پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / پوند مصر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  با رقم 0.7926 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.35 درصدی یا 0.0345 ریال پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / پوند مصر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 10 بهمن 1399  با رقم 0.7701 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.55 درصدی یا 0.012 ریال پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / پوند مصر برابر است با 0.9692 ریال که در تاریخ سه شنبه 16 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.289321 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.07 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.04 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 7 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.35 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 10 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر، 1.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر، 1.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر،  1.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر،  1.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر،  1.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 38.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر،  1.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / پوند مصر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / پوند مصر،  1.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / پوند مصر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین