مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 50,370,000 -
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 50,370,000 -
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 50,370,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد مثقال طلا

۱ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال طلا - 940,000 270,000 6,910,000 6,620,000 32,000,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,476,667 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 893,333 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,747,273 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 622,727 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,412,192 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 957,808 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,138,776 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,231,224 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.85%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی