شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 52,210,000 0.75
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 52,210,000 0.75
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 52,210,000 0.75
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۵۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال طلا 390,000 1,500,000 6,840,000 26,080,000 34,470,000 46,958,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,278,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,931,667 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,433,043 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,776,957 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,198,133 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,011,867 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,136,690 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,073,310 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.59%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی