شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 53,110,000 0
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 53,110,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 53,110,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳۱ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال طلا - 310,000 7,640,000 26,980,000 35,400,000 47,915,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51,655,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,454,167 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,263,750 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,846,250 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,930,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,180,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,467,862 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,642,138 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.75%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی