مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 44,990,000 0
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 44,990,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 44,990,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۵ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال طلا - 510,000 520,000 19,720,000 17,420,000 37,640,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,453,636 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 463,636 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,107,895 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,117,895 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,358,030 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,368,030 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,576,738 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,586,738 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.97%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی