مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 45,330,000 0
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 45,330,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 45,330,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۷ بهمن

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال طلا - 2,350,000 4,330,000 740,000 23,220,000 39,100,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,239,091 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,090,909 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,238,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,908,400 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,972,763 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,642,763 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,301,342 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,971,342 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.97%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی