مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 56,640,000 0.09
مظنه / مثقال

نرخ فعلی: : 56,640,000 0.09

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 56,640,000 0.09

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : مظنه / مثقال

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات مثقال طلا

در حال حاضر قیمت مثقال طلا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مثقال طلا
56,640,000 ریال
می باشد

قیمت مثقال طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مثقال طلا روز گذشته برابر با
56,690,000 ریال
بود

قیمت مثقال طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مثقال طلا نسبت به روز گذشته
50,000 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت مثقال طلا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مثقال طلا برابر با 56,730,000 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مثقال طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

56,790,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مثقال طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

56,630,000 ریال

قیمت مثقال طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 آذر 1400  با رقم 56,330,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.55 درصدی یا 310,000 ریال مثقال طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مثقال طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال طلا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 54,180,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.54  درصدی یا 2,460,000 ریال مثقال طلا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مثقال طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال طلا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 20 شهریور 1400  با رقم 50,850,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.38 درصدی یا 5,790,000 ریال مثقال طلا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مثقال طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال طلا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 46,510,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21.78 درصدی یا 10,130,000 ریال مثقال طلا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت مثقال طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال طلا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 50,100,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.05 درصدی یا 6,540,000 ریال مثقال طلا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت مثقال طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مثقال طلا برابر است با 64,710,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مثقال طلا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مثقال طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.613604 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید مثقال طلا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مثقال طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.54 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مثقال طلا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 20 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به مثقال طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.38 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مثقال طلا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به مثقال طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  21.78 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مثقال طلا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به مثقال طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.05 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.54  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال طلا، 4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال طلا، 4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال طلا،  4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال طلا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال طلا،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال طلا،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال طلا،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال طلا،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات مثقال طلا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی