مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 45,330,000 0
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 45,330,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 45,330,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
مثقال / عیار جهانی 45,383,000 ۷ بهمن - - 45,423,000 44,187,000 0 2,475,500 45,471,000 53,096,000
مثقال / حواله دلار 45,363,000 ۷ بهمن - - 45,404,000 44,168,000 0 2,476,038 45,452,000 53,076,000
مثقال / بر مبنای سکه 45,895,000 ۷ بهمن - - 47,414,200 45,391,500 0 3,337,738 47,401,000 54,162,400
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی