مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 44,990,000 0
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 44,990,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 44,990,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
مثقال / عیار جهانی 45,107,000 ۲۵ فروردین - - 45,506,000 45,027,000 0 241,300 45,583,000 46,369,000
مثقال / حواله دلار 45,089,000 ۲۵ فروردین - - 45,488,000 45,009,000 0 241,200 45,564,000 46,351,000
مثقال / بر مبنای سکه 46,725,300 ۲۵ فروردین - - 46,857,700 46,416,100 0 66,645 46,946,100 47,702,200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی