فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

HUF/XOF Ask
نرخ فعلی:: 1.8292 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.8292 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.8292 0.09
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

۰۷:۲۲:۴۱
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1.8202 1.8188 1.8430 1.8279 0.0085 0.47% 2021/10/19 1400/07/27
1.8337 1.8172 1.8342 1.8194 0.0121 0.67% 2021/10/18 1400/07/26
1.8327 1.8315 1.8327 1.8315 0.0036 0.2% 2021/10/16 1400/07/24
1.8404 1.8316 1.8473 1.8351 0.0009 0.05% 2021/10/15 1400/07/23
1.8244 1.8232 1.8403 1.8398 0.0151 0.83% 2021/10/13 1400/07/21
1.8362 1.8235 1.8439 1.8247 0.0118 0.65% 2021/10/12 1400/07/20
1.8244 1.8244 1.8459 1.8365 0.0048 0.26% 2021/10/11 1400/07/19
1.8307 1.8303 1.8317 1.8317 - - 2021/10/09 1400/07/17
1.8477 1.8276 1.8484 1.8301 - - 2021/10/08 1400/07/16
1.8362 1.8362 1.8901 1.8476 - - 2021/10/07 1400/07/15
1.8533 1.8427 1.8578 1.8437 0.0095 0.52% 2021/10/05 1400/07/13
1.8515 1.8333 1.8712 1.8555 0.0045 0.24% 2021/10/04 1400/07/12
1.8491 1.8480 1.8491 1.8480 0.0006 0.03% 2021/10/02 1400/07/10
1.8187 1.8172 1.8520 1.8486 0.0292 1.6% 2021/10/01 1400/07/9
1.8113 1.8079 1.8471 1.8194 0.0078 0.43% 2021/09/30 1400/07/8
1.8315 1.8109 1.8462 1.8116 0.0242 1.34% 2021/09/29 1400/07/7
1.8372 1.8310 1.8463 1.8362 0.0004 0.02% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی