فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

HUF/XOF Ask
نرخ فعلی:: 1.8394 1.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.8394 1.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.8394 1.03
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

نمودار کندل‌استیک فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار نوسانات فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

مقایسه روند قیمت فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

اندیکاتورهای فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی