دلار هنگ کنگ / دلار کانادا

HKD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.159 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.159 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.159 -
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / دلار کانادا در روز جاری

۲۳:۰۲:۴۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.159 23:02:40 - - - - - - 0.003 -
0.159 23:02:35 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 22:56:25 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 22:43:26 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 22:28:26 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 22:22:29 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 22:01:00 - - 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.162 22:00:59 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 21:43:41 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 21:35:32 - - 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.162 21:35:31 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 21:22:40 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 21:14:26 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 21:02:47 - - - - - - 0.003 -
0.159 21:02:46 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 20:49:28 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 20:43:27 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 20:21:29 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 20:02:55 - - - - - - 0.003 -
0.159 20:02:55 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 19:56:26 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 19:43:32 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 19:35:35 - - 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.162 19:35:34 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 19:22:27 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 19:07:28 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 19:02:42 - - - - - - 0.003 -
0.159 19:02:40 0.003 1.89% - - - - 0.003 -
0.162 18:42:31 0.003 1.89% 0.003 1.89% 0.003 1.89% - -
0.159 18:02:53 - - - - - - 0.003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی