دلار هنگ کنگ / دلار کانادا

HKD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.162 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.162 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.162 -

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار هنگ کنگ / دلار کانادا

در حال حاضر قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار هنگ کنگ / دلار کانادا
0.162 ریال
می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا روز گذشته برابر با
0.162 ریال
بود

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار هنگ کنگ / دلار کانادا برابر با 0.1639 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1639 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.162 ریال

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار کانادا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.162 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار کانادا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.162 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار کانادا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.1616 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.24 درصدی یا 0.0004 ریال دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار کانادا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.1555 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.18 درصدی یا 0.0065 ریال دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار کانادا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.167 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.99 درصدی یا 0.005 ریال دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار هنگ کنگ / دلار کانادا برابر است با 0.1872 ریال که در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.038485 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار هنگ کنگ / دلار کانادا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار کانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.24 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.18 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار کانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.99 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار کانادا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار هنگ کنگ / دلار کانادا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی