مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 45,165,000 1.32
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 45,165,000 1.32
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 45,165,000 1.32
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۷:۴۴:۱۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال / حواله دلار 588,000 2,617,000 498,000 5,967,000 13,432,000 36,730,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,372,909 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,792,091 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,080,875 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,084,125 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,535,354 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 629,646 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,658,761 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,493,761 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.31%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی