مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 50,859,000 -
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 50,859,000 -
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 50,859,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد مثقال / حواله دلار

۲۲ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال / حواله دلار - 525,000 164,000 5,156,000 12,740,000 32,531,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,954,100 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 95,100 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,854,818 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,182 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,011,736 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 847,264 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,608,095 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,250,905 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.83%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی