مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 54,384,000 -
مظنه / مثقال

نرخ فعلی: : 54,384,000 -

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 54,384,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : مظنه / مثقال

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات مثقال / حواله دلار

در حال حاضر قیمت مثقال / حواله دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مثقال / حواله دلار
54,384,000 ریال
می باشد

قیمت مثقال / حواله دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مثقال / حواله دلار روز گذشته برابر با
54,384,000 ریال
بود

قیمت مثقال / حواله دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مثقال / حواله دلار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت مثقال / حواله دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مثقال / حواله دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مثقال / حواله دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54,604,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مثقال / حواله دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54,060,000 ریال

قیمت مثقال / حواله دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال / حواله دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 54,300,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.15 درصدی یا 84,000 ریال مثقال / حواله دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مثقال / حواله دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال / حواله دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 51,726,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.13  درصدی یا 2,658,000 ریال مثقال / حواله دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مثقال / حواله دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال / حواله دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 51,583,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.43 درصدی یا 2,801,000 ریال مثقال / حواله دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مثقال / حواله دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال / حواله دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 47,327,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.91 درصدی یا 7,057,000 ریال مثقال / حواله دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت مثقال / حواله دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مثقال / حواله دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 49,327,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.25 درصدی یا 5,057,000 ریال مثقال / حواله دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت مثقال / حواله دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مثقال / حواله دلار برابر است با 63,599,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مثقال / حواله دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مثقال / حواله دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.042274 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید مثقال / حواله دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مثقال / حواله دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مثقال / حواله دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به مثقال / حواله دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.43 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مثقال / حواله دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به مثقال / حواله دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  14.91 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مثقال / حواله دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به مثقال / حواله دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال / حواله دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال / حواله دلار، 5.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال / حواله دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال / حواله دلار، 5.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال / حواله دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال / حواله دلار،  5.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال / حواله دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال / حواله دلار،  5.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال / حواله دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال / حواله دلار،  5.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال / حواله دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال / حواله دلار،  5.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مثقال / حواله دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مثقال / حواله دلار،  5.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات مثقال / حواله دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی