فرانک گینه / پوند انگلیس

GNF/GBP Ask
نرخ فعلی:: 8.0E-5 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 8.0E-5 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8.0E-5 -

واحد پولی : -

کشور : گینه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک گینه / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک گینه / پوند انگلیس 0.00008 ریال می باشد

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس روز گذشته برابر با 0.00008 ریال بود

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک گینه / پوند انگلیس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک گینه / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00008 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک گینه / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00008 ریال

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک گینه / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک گینه / پوند انگلیس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک گینه / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک گینه / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک گینه / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک گینه / پوند انگلیس برابر است با 0.0001 ریال که در تاریخ جمعه 21 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک گینه / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک گینه / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به فرانک گینه / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به فرانک گینه / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به فرانک گینه / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به فرانک گینه / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.35  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 41.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک گینه / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 53.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک گینه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک گینه / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین