حباب سکه گرمی

Gerami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 10,240,000 18.24
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 10,240,000 18.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 10,240,000 18.24
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۴۲:۲۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه گرمی 1,580,000 2,950,000 510,000 1,490,000 8,780,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,377,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,862,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,892,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,347,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,885,574 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 354,426 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,953,623 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 286,377 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی