حباب سکه گرمی

Gerami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 8,220,000 -
سکه / حباب سکه ها

نرخ فعلی: : 8,220,000 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8,220,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / حباب سکه ها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد حباب سکه گرمی

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه گرمی - 240,000 170,000 1,640,000 1,000,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,971,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 248,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,028,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 192,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,106,622 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113,378 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,857,905 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 637,905 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی