حباب سکه گرمی

Gerami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 9,560,000 5.33
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 9,560,000 5.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9,560,000 5.33
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۴:۵۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه گرمی 510,000 150,000 350,000 440,000 6,390,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,641,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,524,167 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35,833 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,637,260 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 77,260 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,919,638 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 359,638 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی