حباب سکه گرمی

Gerami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 8,060,000 -
سکه / حباب سکه ها

نرخ فعلی: : 8,060,000 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8,060,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / حباب سکه ها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حباب سکه گرمی

در حال حاضر قیمت حباب سکه گرمی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حباب سکه گرمی
8,060,000 ریال
می باشد

قیمت حباب سکه گرمی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حباب سکه گرمی روز گذشته برابر با
8,060,000 ریال
بود

قیمت حباب سکه گرمی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حباب سکه گرمی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت حباب سکه گرمی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حباب سکه گرمی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حباب سکه گرمی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8,060,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حباب سکه گرمی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7,840,000 ریال

قیمت حباب سکه گرمی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب سکه گرمی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 7,980,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1. درصدی یا 80,000 ریال حباب سکه گرمی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حباب سکه گرمی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب سکه گرمی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 آبان 1400  با رقم 8,380,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.81  درصدی یا 320,000 ریال حباب سکه گرمی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حباب سکه گرمی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب سکه گرمی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 8,610,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.38 درصدی یا 550,000 ریال حباب سکه گرمی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حباب سکه گرمی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب سکه گرمی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 10,310,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.82 درصدی یا 2,250,000 ریال حباب سکه گرمی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حباب سکه گرمی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب سکه گرمی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 9,220,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.58 درصدی یا 1,160,000 ریال حباب سکه گرمی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حباب سکه گرمی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حباب سکه گرمی برابر است با 13,630,000 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حباب سکه گرمی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حباب سکه گرمی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.025316 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حباب سکه گرمی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به حباب سکه گرمی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.81 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حباب سکه گرمی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به حباب سکه گرمی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.38 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حباب سکه گرمی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به حباب سکه گرمی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  21.82 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حباب سکه گرمی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به حباب سکه گرمی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.58 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب سکه گرمی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب سکه گرمی، 3.81 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب سکه گرمی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب سکه گرمی، 3.81 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب سکه گرمی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب سکه گرمی،  3.81 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب سکه گرمی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب سکه گرمی،  3.81 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب سکه گرمی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 2.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب سکه گرمی،  3.81 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب سکه گرمی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 24.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب سکه گرمی،  3.81 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب سکه گرمی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب سکه گرمی،  3.81 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حباب سکه گرمی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی