شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 16,342,000 0
طلا
نرخ فعلی: : 16,342,000 0
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 16,342,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳۱ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای ۲۴ عیار - 83,000 2,355,000 8,308,000 10,891,000 14,691,170

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,900,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 441,167 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,130,920 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,211,080 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,843,961 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,498,039 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,556,144 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,785,856 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.41%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی