طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 16,819,000 -
طلا

نرخ فعلی: : 16,819,000 -

واحد حجمی : گرم

نرخ فعلی: : 16,819,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : طلا

واحد حجمی : گرم

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد طلای ۲۴ عیار

۱۰ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای ۲۴ عیار - 148,000 1,240,000 2,256,000 2,059,000 12,060,100

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,665,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 153,167 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,525,200 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 293,800 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,781,054 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,037,946 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,151,884 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,667,116 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی