طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 14,366,000 0
طلا
نرخ فعلی: : 14,366,000 0
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 14,366,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای ۲۴ عیار - 286,000 157,000 59,000 166,000 10,513,700

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,101,182 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 264,818 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,142,417 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 223,583 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,869,781 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 496,219 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,051,843 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 314,157 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی