طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 14,258,000 0.6
طلا
نرخ فعلی: : 14,258,000 0.6
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 14,258,000 0.6
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۰۹:۴۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای ۲۴ عیار 86,000 213,000 1,000,000 770,000 4,368,000 11,469,500

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,451,818 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 193,818 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,076,542 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 181,458 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,787,368 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 470,632 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,219,163 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38,837 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی