طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 16,385,000 0.75
طلا

نرخ فعلی: : 16,385,000 0.75

واحد حجمی : گرم

نرخ فعلی: : 16,385,000 0.75

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : طلا

واحد حجمی : گرم

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات طلای ۲۴ عیار

در حال حاضر قیمت طلای ۲۴ عیار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر طلای ۲۴ عیار 16,385,000 ریال می باشد

قیمت طلای ۲۴ عیار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت طلای ۲۴ عیار روز گذشته برابر با 16,508,000 ریال بود

قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به روز گذشته 123,000 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت طلای ۲۴ عیار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای طلای ۲۴ عیار برابر با 16,521,000 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای طلای ۲۴ عیار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

16,536,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای طلای ۲۴ عیار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

16,314,000 ریال

قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر طلای ۲۴ عیار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 16,185,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.23 درصدی یا 200,000 ریال طلای ۲۴ عیار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر طلای ۲۴ عیار در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 17,164,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.53  درصدی یا 779,000 ریال طلای ۲۴ عیار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر طلای ۲۴ عیار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 15,622,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.88 درصدی یا 763,000 ریال طلای ۲۴ عیار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر طلای ۲۴ عیار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 14,609,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.15 درصدی یا 1,776,000 ریال طلای ۲۴ عیار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر طلای ۲۴ عیار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 14,307,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.52 درصدی یا 2,078,000 ریال طلای ۲۴ عیار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت طلای ۲۴ عیار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای طلای ۲۴ عیار برابر است با 19,925,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در طلای ۲۴ عیار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به طلای ۲۴ عیار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.133091 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید طلای ۲۴ عیار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به طلای ۲۴ عیار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.53 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در طلای ۲۴ عیار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به طلای ۲۴ عیار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.88 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در طلای ۲۴ عیار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به طلای ۲۴ عیار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  12.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در طلای ۲۴ عیار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به طلای ۲۴ عیار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.39  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 4.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 4.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار،  4.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار،  4.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار،  4.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار،  4.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار،  4.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات طلای ۲۴ عیار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین